معرفی تیم های فصل17-2016 سری آ ایتالیا

20تیم فصل17-2016 سری آ ایتالیا بصورت لِگویی خودشان را برای شروع رقابت های فوتبال معرفی و آماده می کنند ......

20تیم فصل17-2016 سری آ ایتالیا بصورت لِگویی خودشان را برای شروع رقابت های فوتبال معرفی و آماده می کنند.

در این ویدیو از تیم آتالانتا تا تیم تیم فوتبال اودینِزِه آشنا می شوید.

دیدن این ویدیوی جالب وجذاب رو به طرفداران مدال توصیه می کنیم.