معرفی تیم های فصل17-2016 سری آ ایتالیا

20تیم فصل17-2016 سری آ ایتالیا بصورت لِگویی خودشان را برای شروع رقابت های فوتبال معرفی و آماده می کنند ......

20تیم فصل17-2016 سری آ ایتالیا بصورت لِگویی خودشان را برای شروع رقابت های فوتبال معرفی و آماده می کنند.

در این ویدیو از تیم آتالانتا تا تیم تیم فوتبال اودینِزِه آشنا می شوید.

دیدن این ویدیوی جالب وجذاب رو به طرفداران مدال توصیه می کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال