معرفی رشته های پارالمپیک: جودو

در این ویدیو به معرفی رشته جودو در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم. ......

در این ویدیو به معرفی رشته جودو در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم.

تگ ها


پارالمپیک