معرفی رشته های پارالمپیک: جودو

در این ویدیو به معرفی رشته جودو در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم. ......

در این ویدیو به معرفی رشته جودو در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم.