معرفی رشته‌های پارالمپیک: «فوتبال 5 نفره»

در این ویدئوی جالب با تاریخ و قوانین فوتبال 5 نفره آشنا می شوید. ......

در این ویدئوی جالب با تاریخ و قوانین «فوتبال 5 نفره» آشنا می شوید.

تگ ها


پارالمپیک