معرفی رشته‌های پارالمپیک: «والیبال نشسته »

در این ویدئوی جالب با تاریخ و قوانین والیبال نشسته آشنا می شوید. ......

در این ویدئوی جالب با تاریخ و قوانین «والیبال نشسته» آشنا می شوید.

تگ ها


پارالمپیک