معرفی رشته‌های پارا المپیک: «گلبال»

در این ویدئوی جالب با قوانین گلبال، از بازی های محبوب پارا المپیک آشنا می شوید ......

در این ویدئوی جالب با قوانین گلبال، از بازی های محبوب پارا المپیک آشنا می شوید.

تگ ها


پارالمپیک