معرفی ۱۵ منتخب کمیسیون ورزشکاران

بعد از پایان رای گیری از ۱۳۲ ورزشکار، ۱۵ منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک معرفی شدند.&#۱۶۰;...

به گزارش "ورزش سه"، در پایان برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک که از ۹صبح امروز جمعه ۲۱ آبان ماه تا ساعت ۱۶ برگزارشد، از ۱۳۲ رای ماخوذه و پس از تطبیق با آیین نامه کمیسیون ورزشکاران پانزده نفر بعنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند.


پس از شمارش آراء ماخوذه به ترتیب سجاد گنج زاده با ۸۸رای، حسن یزدانی با ۷۹رای، ذبیح اله پورشیب با ۷۱رای، احسان حدادی با۶۷رای، بهداد سلیمی با۶۳رای، امین بوداغی با ۶۱رای، شهربانو‌منصوریان با ۶۰رای، مجتبی عابدینی با ۵۹ رای، زهرا نعمتی با ۵۸رای، فرزانه فصیحی با ۵۷ رای، حمیده عباسعلی با ۵۱ رای، مصطفی نودهی با ۴۹رای، محمد رضا گرایی با۴۶رای، نجمه خدمتی با ۴۱ رای، حسین ساوه شمشکی با ۴۱ رای بعنوان ۱۵ نفر منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب شدند.


طبق ماده ۴بنده ۲ آیین نامه کمیسیون ورزشکاران حداکثر سه ورزشکار از هر فدراسیون ورزشی که ورزشکاران آنها حـداقل در یکـی از سـه دوره اخیـر بازیهـای المپیک تابستانی یا زمستانی مدال آور بوده اند، می توانند عضو کمیسیون باشند. سایر فدراسیون های ورزشی المپیکی و غیــر المپیکی صـرفاً می توانند یک عضو داشته باشند.

تگ ها


آزاد حسن یزدانی سجاد گنج زاده کشتی کاراته