معرفی هشت متهم پرونده ویلموتس به دادستانی

سازمان بازرسی کل کشور هشت اسم را برای تحقیقات و رسیدگی در پرونده مربوط به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد....

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با اتمام بررسی ها در پرونده ای که مربوط به اقدامات افراد دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی باز شده بود، این گزارش، نهایی و امروز برای دادستان عمومی کل تهران ارسال شده تا آنجا برای موشکافی بیشتر قرار گیرد.


سازمان بازرسی کل کشور هشت اسم را با اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، به این پرونده الصاق کرده و به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارائه داده تا درباره جرائم آنها بررسی شود.

تگ ها


تیم ملی ایران مارک ویلموتس