معرفی چهارمین شمشیرباز اعزامی به المپیک

ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران برای حضور در المپیک توکیو بعد از سه روز رقابت انتخابی و تعیین چهارمین شمشیرباز اعزامی، کامل خواهد شد....

از این میان اعزام عابدینی، پاکدامن و رهبری به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به توکیو قطعی است. تعیین نفر چهارم اما در گرو رقابت های انتخابی است.

قرار است رقابت های انتخابی برای تعیین چهارمین شمشیرباز اعزامی به بازی های المپیک طی روزهای شنبه تا دوشنبه آینده (۵ تا ۷ تیرماه) برگزار شود. فرزاد باهرارسباران، محمد فتوحی و نیما زاهدی شمشیربازانی هستند که در این رقابت سه روزه شرکت خواهند داشت.

نتایج به دست آمده در این رقابت گزینشی و همچنین نتایج و عملکرد شمشیربازان در مسابقات مجارستان و گرجستان(در مجموع ۵ رویداد) تعیین کننده چهارمین شمشیرباز اعزامی به المپیک خواهد بود.

سی و دومین دوره بازی های المپیک طی روزهای اول تا ۱۷ مردادماه در توکیو برگزار می شود. ورزش ایران برای این دوره بازی ها ۶۵ سهمیه در ۱۶ رشته (۱۵ فدراسیون) کسب کرده است.

تگ ها


شمشیربازی