معروف: باید در سرویس بهتر شویم

کاپیتان تیم ملی والیبال گفت: نگران آینده نیستیم زیرا بازیکنان باستعداد زیادی داریم که می‌توانند جایگزین‌ بازیکنان اصلی شوند....

کاپیتان تیم ملی ایران ادامه داد: ما نگران آینده نیستیم زیرا بازیکنان مستعد زیادی داریم که می‌توانند جایگزین‌ بازیکنان اصلی باشند. لیگ ملت‌ها برای بازیکنان ما بسیار مهم است و ما هر روز در حال بهتر شدن هستیم.

معروف تصریح کرد: همه تیم‌ها در لیگ ملت‌ها قدرتمند هستند، اما تمرکز ما  روی تیم خودمان است. ما باید روی دریافت‌ها تمرکز کنیم تا توپ به خوبی به دست پاسور برسد و در نهایت در اختیار اسپکرها قرار بگیرد. دفاع تیم ما خوب است  و باید روی آن تمرکز کنیم، اما باید در سرویس بهتر شویم.

تگ ها


والیبال میرسعید معروف تیم ملی والیبال ایران