معضل ورزشگاه ها در لیگ دسته یک

به گزارش مدال و به نقل ازخبرگزاری فارس، کمیته مسابقات برنامه های هفته اول و دوم لیگ دسته اول را اعلام کرد ......

به گزارش مدال و به نقل از خبرگزاری فارس،  کمیته مسابقات برنامه های هفته اول و دوم لیگ دسته اول را اعلام کرد. ‏ضمنا در خصوص دیدارهایی که محل برگزاری آن در برنامه مسابقات اعلام نشده درصورت برطرف نکردن مشکلات و دریافت ‏نکردن تاییدیه و مجوزات لازم ورزشگاه های اعلامی از سوی باشگاه ها، مسابقات مورد اشاره به ورزشگاهی دارای شرایط در ‏شهر و یا استان دیگر منتقل خواهد شد.‏

* هفته اول
دوشنبه 16 مرداد 1396‏

نفت مسجد سلیمان _ ماشین سازی تبریز ساعت 20:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

راه آهن تهران - شهرداری ماهشهر ساعت 18 ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز ساعت 18 ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان -اکسین البرز ساعت 19:45 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز - مس کرمان ساعت 18 ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

ایران جوان بوشهر - نساجی مازندران ساعت 20 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان ساعت  18 ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

آلومینیوم اراک - صبای قم ساعت 18 ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران ساعت 18 ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

هفته دوم
دوشنبه 23 مرداد 1396‏

صبای قم - نفت مسجدسلیمان -ساعت 19:15 ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز - فجر سپاسی شیراز - ساعت 18- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

بادران تهران - ایران جوان بوشهر-  ساعت 18- ورزشگاه  کارگران تهران

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک-  ساعت 18- ورزشگاه  شهدا رفسنجان

مس کرمان - خونه به خونه مازندران -  ساعت 19- ورزشگاه  امام علی کرمان

نساجی مازندران - گل گهر سیرجان-  ساعت 18- ورزشگاه  شهید وطنی قائم شهر

آینده سازان برق جدید شیراز - راه آهن تهران-  ساعت 18- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود

شهرداری ماهشهر - شهرداری تبریز-  ساعت  و ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود

اکسین البرز - ملوان بندر انزلی – ساعت 18- ورزشگاه انقلاب کرج

تگ ها


اخبار روز فوتبال