مقام نهم برای مقصودلو در مسابقات شطرنج اوپن باکو

نهمی پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج اوپن باکو بهترین رتبه نمایندگان ایران بود ......

نهمی پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج اوپن باکو بهترین رتبه نمایندگان ایران بود.

مسابقات شطرنج اوپن باکو از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه و در ۹ دور برگزار شد. هشت شطرنج باز ایرانی در این رقابت ها حضور داشتند و پرهام مقصودلو با ۶.۵ امتیاز در رده نهم قرار گرفت و این بهترین رتبه نمایندگان ایران در این رقابت ها بود.

در پایان دور نهم پرهام مقصودلو مقابل وگار اسدلی از آذربایجان و امیرسام سجده برابر علیشر اسکینجاب از قزاقستان به تساوی رسیدند.

حسین محمدی اکبرآبادی برابر اوروج اسماعیلو آذربایجانی به پیروزی رسید.

سوزن کار مقابل آذِر میرزو از آذربایجان، آرش طاهباز مقابل لقمان گولیو از آذربایجان، فرزانه قادری مقابل امیل عباسو از آذربایجان و آرین قسمتی برابر الکساندر دمینجوک روسی شکست خوردند.

نگار شعبان زاده در دور پایانی استراحت داشت.

*رده بندی شطرنج بازان ایرانی در اوپن باکو
۱-نیجات عباسو از آذربایجان با ۷.۵ امتیاز
۲-نیل بشیرلو از آذربایجان با ۷ امتیاز
۳-ارکان عبدلو از آذربایجان با ۷ امتیاز
..
۹- پرهام مقصودلو با ۶.۵ امتیاز
۲۴- آرش طاهباز با ۵.۵ امتیاز
۲۶- سوزن کار با ۵.۵ امتیاز
۴۶- آرین قسمتی با ۵ امتیاز
۶۲- فرزانه قادری با ۴.۵ امتیاز
۶۵- حسین محمدی اکبرآبادی با ۴.۵ امتیاز
۱۱۴- امیرسام سجده با ۲.۵ امتیاز
۱۲۳- نگار شعبان زاده با یک امتیاز

این رقابت ها با حضور ۱۲۵ شطرنج باز از کشورهای ایران، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، بلاروس، اوکراین و افغانستان برگزار شد.
جایزه این رقابت ها ۱۵ هزار دلار است که به نفر اول چهار هزار دلار داده خواهد شد.

تگ ها


اخبار روز اکستریم اسپورتس