مقاومت فیفا مقابل دولتی شدن فوتبال ایران

فدراسیون جهانی فوتبال اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را با دقت زیر نظر دارد....

به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته نامه ای به فدراسیون فوتبال واصل شده که در آن فیفا از این فدراسیون درخواست کرده سایر بندهای مدنظر را برای تصویب نهایی اصلاح کند. مهمترین بندی که فیفا روی آن انگشت گذاشته و از آن کوتاه نمی آید مساله استفاده از کلمه "عمومی" در صفحه اول اساسنامه در تعریف فدراسیون فوتبال است. 

در اساسنامه مدنظر فدراسیون فوتبال ایران که بهرحال منویات وزارت ورزش را نیز شامل می‌شود، ساختار فدراسیون فوتبال "نهاد عمومی غیردولتی" در نظر گرفته شده است. اما همانطور که در اساسنامه کمیته انتقالی در سال ۱۳۸۸ مصوب شده، فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد غیر دولتی است؛ بدون پیشوند و پسوند و میان‌بند! و این چیزی است که فیفا روی آن مصر است.

همانطور که در تصویر می بینید در اساسنامه مصوب فیفا که زیر نظر کمیته انتقالی تدوین شد، فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی معرفی شده است.

در اصلاحیه اولی که فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال کرده در توضیح استفاده کلمه عمومی در اساسنامه چنین قید شده که این کلمه درتمام اساسنامه‌های فدراسیون های ورزشی ایران وجود دارد و استفاده از آن این کمک را به فدراسیون فوتبال خواهد کرد تا از منابع دولتی بهره‌مند شود. اما فیفا برخلاف انتظار مقامات ورزش ایران کار خود را می‌کند و نظر این فدراسیون روی نبودن کلمه "عمومی" در اساسنامه فدراسیون فوتبال است. کلمه‌ای که در صورت تصویب، فدراسیون فوتبال ایران را در ردیف نهادهایی مثل بنیادها و شهرداری ها قرار داده و باعث دخالت مستقیم دولت در امور فوتبال می شود. 

فیفا تا هشتم تیرماه برای اصلاح اساسنامه به فدراسیون فوتبال ایران فرصت داده است و به نظر می رسد بیش از این نباید روی این مورد اصرار کرد که اگر قرار به تایید آن از سوی فیفا بود ۱۱ سال پیش و در دوره ریاست محسن صفایی فراهانی بر ریاست کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال آن را می‌پذیرفت.

البته به صورت کلی مصوب کردن اساسنامه مدنظر فیفا در ایران با توجه به حساسیت ها و سازمان ها و نهادهای ناظر و توقعات آنها نیز کار ساده‌ای نیست.

تگ ها


فیفا فدراسیون فوتبال