مقایسه آماری سرخیو راموس با پپه

در اینفوگرافی بالامقایسه آماری سرخیو راموس با پپه را مشاهده می کنید که در مجموع درصد پاس موفق راموس89/6درصد بوده و درصد پاس موفق پپه هم88/9درصد است ......

در اینفوگرافی بالا مقایسه آماری سرخیو راموس با پپه را مشاهده می کنید که در مجموع درصد پاس موفق راموس89/6درصد بوده و درصد پاس موفق پپه هم88/9درصد است.

وجه مشترک هر دو بازیکن لالیگایی:نداشتن کارت قرمز،1خطار در هر بازی،3کارت زرد و1پاس گل در هر بازی است.

تگ ها


لالیگا فوتبال