مقایسه تمرینات «آرنولد شوارتزنگر» در گذشته و حال

آرنولد شوارتزنگر اسطوره بدنسازی دنیا در سن 70 سالگی هم دست از تمرینات خود بر نمی دارد و نشان می هد که بی دلیل او را بزرگترین بدنساز تاریخ صدا نمی کنند ......

آرنولد شوارتزنگر اسطوره بدنسازی دنیا در سن 70 سالگی هم دست از تمرینات خود بر نمی دارد و نشان می هد که بی دلیل او را بزرگترین بدنساز تاریخ صدا نمی کنند.

تگ ها


بدنسازی بدنسازی