مقایسه حرکات برتر مسی، رونالدو و امباپه در 19 سالگی

کیلین امباپه در 19 سالگی جهان فوتبال را شیفته خود کرده و حتی موفق شده جام جهانی را فتح کند ......

کیلین امباپه در 19 سالگی جهان فوتبال را شیفته خود کرده و حتی موفق شده جام جهانی را فتح کند. به همین بهانه مروری بر حرکات برتر او در مقایسه با مسی و رونالدو داشته باشیم.