مقایسه دو غول بدنسازی!

......

دواین راک جانسن و مارتین فورد از معروف ترین بدنسازان جهان هستند. در این ویدیو تمرین و فیزیک این دو را با هم مقایسه می کنیم!

تگ ها


بدنسازی بدنسازی