مقایسه دو پرتاب سه امتیازی از «لبران» و «کایری»

دو ستاره برتر کلیولند در بازی های این هفته پرتاب های سه امتیازی زیبایی داشتند ......

دو ستاره برتر کلیولند در بازی های این هفته پرتاب های سه امتیازی زیبایی داشتند. سایت رسمی ان.بی.ای دو پرتاب مشابه از لبران جیمز و کایری اروینگ را با هم مقایسه کرده است. به نظرتان پرتاب کدام شان زیباتر بوده است؟

تگ ها


بسکتبال