مقایسه سبک بدنسازی «آرنولد شوارتزنگر» و «سیلوستر استالونه»

آرنولد و استالونه به رغم افزایش سن آمادگی بدنی خود را حفظ کرده اند. در این ویدیو به مقایسه سبک بدنسازی این دو می پردازی ......

آرنولد و استالونه به رغم افزایش سن آمادگی بدنی خود را حفظ کرده اند. در این ویدیو به مقایسه سبک بدنسازی این دو می پردازیم.

تگ ها


بدنسازی بدنسازی