مقایسه عملکرد تیاگو و نبی کیتا؛ طراحان بایرن مونیخ و لایپزیک

تیاگو و نبی کیتا در تیم های شان بایرن مونیخ و لایپزیک نقش اصلی را ایفا می کنند ......

تیاگو و نبی کیتا در تیم های شان بایرن مونیخ و لایپزیک نقش اصلی را ایفا می کنند. در این ویدیو آمار این دو در فصل جاری را مقایسه می کنیم.

تگ ها


بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال