مقایسه پنالتی های «نیمار» و «کاوانی» در فیفا 18 (دوبله)

یک ویدیوی جالب از مقایسه دقت در زدن ضربات پنالتی میان نیمار و کاوانی در فیفا 18 ......

یک ویدیوی جالب از مقایسه دقت در زدن ضربات پنالتی میان نیمار و کاوانی در فیفا 18.

تگ ها


گیم فوتبال