مقایسه گل‌ها و شادی‌های پس از گل در FIFA 19 و PES2019

در این ویدیو نگاهی داریم به جدیدترین نسخه از بازیهای محبوب FIFA و PES تا ببینیم که این عناوین چه تغییراتی در سیستم خود (به ثمر رسیدن گلها، شادیهای پس از گل و ......

در این ویدیو نگاهی داریم به جدیدترین نسخه از بازی‌های محبوب FIFA و PES تا ببینیم که این عناوین چه تغییراتی در سیستم خود (به ثمر رسیدن گل‌ها، شادی‌های پس از گل و ... ) ایجاد کرده‌اند.