مقایسه PES ۲۰۱۹ و واقعیت در خوشحالی جدید بالوتلی

طراحان بازی محبوب فوتبالی سریع دست به کار شدند....

خوشحالی جالب بالوتلی با گرفتن استوری اینستاگرام بلافاصله در گیم PES طراحی شد.