مقصد بعدی انصاری فرد؛ بشیکتاش یا یک تیم آلمانی؟

به نقل از سایت اسپورت افام یونان، در حالی که در ترکیه صحبت از نهایی شدن انتقال کریم انصاریفرد، مهاجم تیم المپیاکوس آتن به تیم بشیکتاش میشود نام این ملیپوش ایرانی همچنان در فهرست نقلوانتقالاتی آلمان وجود دارد ......

به نقل از سایت اسپورت اف‌ام یونان، در حالی که در ترکیه صحبت از نهایی شدن انتقال کریم انصاری‌فرد، مهاجم تیم المپیاکوس آتن به تیم بشیکتاش می‌شود نام این ملی‌پوش ایرانی همچنان در فهرست نقل‌وانتقالاتی آلمان وجود دارد.
در ادامه خبر رسانه یونانی با اشاره به گزارش رسانه‌های ترکیه آمده است: کریم انصاری‌فرد تمامی شرایط باشگاه بشیکتاش ترکیه را پذیرفته اما باشگاه المپیاکوس تاکنون به صورت رسمی چیزی را تایید نکرده است. نام کریم انصاری‌فرد در آلمان هم شنیده می‌شود اما پیشرفتی در انتقال این بازیکن هنوز حاصل نشد. این شرایط مشابه برای احسان حاج‌صفی، دیگر ملی‌پوش ایرانی تیم المپیاکوس نیز حاکم است.

تگ ها


کریم انصاری‌فرد المپیاکوس فوتبال