مقصر ماجرای سوپرجام کیست؟!/مدیران غیرفوتبالی بلای جان فوتبال

رای سوپرجام به نفع پرسپولیس در دادگاه CAS اعلام شد تا استقلال در این دادگاه بین المللی محکوم شود....

رای سوپرجام به نفع پرسپولیس در دادگاه CAS اعلام شد تا استقلال در این دادگاه بین المللی محکوم شود.

مدال -مقصر اصلی ماجرا در این پرونده چه کسی بود؟!

این سوالی است که به رغم مدت زمان زیادی که از این ماجرا می گذرد و همچنین با وجود شکست استقلال در پرونده مذکور هنوز پاسخ درستی برای آن اعلام نشده است.
برخی هواداران شفر را مقصر این ماجرا قلمداد می کنند. سرمربی آلمانی که البته دیگر در ایران حضور ندارد که بخواهد از خودش دفاع کند. آیا سرمربی یک تیم به تنهایی می تواند در خصوص چنین مسئله ای تصمیم گیری کند؟! و اگر چنین بوده است مدیران وقت دقیقا چه وظیفه ای داشته اند؟!
به نظر می رسد آن هایی که اردوی ترکیه را برنامه ریزی کرده بودند بدون توجه به زمانبندی درست بیش از شفر مقصر این ماجرا باشند. در واقع می توان از این زاویه به ماجرا نگاه کرد که وقتی مدیران غیر فوتبالی قرار است وظایف فوتبالی انجام دهند عایدی بهتر از این نصیب مجموعه نخواهد شد چرا که آن ها چه می دانند جریمه حضور پیدا نکردن در یک مسابقه رسمی تا چه حد می تواند برای یک تیم و یک باشگاه گران تمام شود! مدیرانی که تخصص اصلی شان نفت و گاز است از کجا باید بدانند که سرخود نمی توانند برنامه از پیش تعیین شده برای یک مسابقه فوتبالی را تغییر دهند!
توجه به یک نکته اما در حال حاضر ضروری است. پرونده سوپرجام ایران همان موقع و البته با تاکید بر ناتوانی مدیران قبلی بسته شده بود و قرار بود پرسپولیس به عنوان قهرمان معرفی شود. هواداران استقلال هم به اندازه کافی بر سر این مسئله خون دل خورده بودند و سعی می کردند این همه اهمال کاری را به دست فراموشی بسپارند؛ اما چه شد که پرونده سوپرجام بار دیگر باز شد تا داغ دل هواداران هم تازه شود؟!
باید گفت مدیران فعلی استقلال هم در این ماجرا کمتر از مدیران قبلی مقصر نیستند. مدیریت فعلی باشگاه استقلال با تکبه بر ادعایی که به توانایی هایشان در مسائل حقوقی دارند بار دیگر مسئله سوپرجام را بر سر زبان ها انداختند.
عایدی این شکایت و شکایت بازی ها در CAS چه بود؟! آقایان که آشنا به مسائل حقوقی هستند به چه دلیلی مسئله شکایت به دادگاه عالی ورزش را مطرح کردند وقتی تقریبا واضح و مبرهن بود که در این پرونده شکست می خورند؟!
امروز عایدی این شکایت برای استقلال به جز تحمل هزینه های هنگفت و البته یکسری شوی رسانه ای که در تمام این مدت به راه افتاد، چه چیز دیگری بوده است؟!
کاش مدیران امروز بدانند که به اندازه مدیران ناکارآمد قبلی در مسئله سوپرجام مقصرند و در این پرونده هم همچون بسیاری دیگر از پرونده های داخلی شکست خوردند.
استقلال سال هاست که توانایی گرفتن حقش را ندارد چرا که اصولا مجموعه ای برای احقاق حق در این باشگاه حضور ندارد...

بیشتربخوانید:

گزارش ویژه از هزینه های شکایت استقلال به CAS

تگ ها


دادگاه جهانی ورزش رای دادگاه cas به نفع پرسپولیس پرسپولیس3 استقلال0 سوپرجام فوتبال