ملاقات بازیکنان «ساندرلند» و «چلسی» با کودک سرطانی

بردلی لوور کودک مبتلا به سرطان از طرفدارای باشگاه ساندرلند است و رویای او ملاقات با بازیکنان این باشگاه بوده است که خوشبختانه با کمک باشگاه رویای این پسربچه به واقعیت تبدیل شده است ......

بردلی لوور کودک مبتلا به سرطان از طرفدارای باشگاه ساندرلند است و رویای او ملاقات با بازیکنان این باشگاه بوده است که خوشبختانه با کمک باشگاه رویای این پسربچه به واقعیت تبدیل شده است.