ملاقات برانکو و پیروانی از محمود خوردبین

سرمربی و مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به عیادت محمود خوردبین رفتند. برانکو ایوانکوویچ به همراه افشین پیروانی به ملاقا ......

سرمربی و مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به عیادت محمود خوردبین رفتند. 
برانکو ایوانکوویچ به همراه افشین پیروانی به ملاقات محمود خوردبین رفته و از وی عیادت کردند.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال