ملکی رئیس کمیته تیم‌های ملی تیراندازی شد

شعبانی‌بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، طی حکمی بهرام ملکی را به عنوان رئیس کمیته تیم‌های ملی پایه منصوب کرد....

جناب آقای مهندس بهرام ملکی

 نظر به اهمیت و جایگاه تیم‌های ملی پایه در توسعه پایدار ورزش تیراندازی با کمان و تجارب ارزنده اجرایی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "رئیس کمیته تیم‌های ملی پایه " این فدراسیون منصوب می‌شوید.

امید است با اتکا به خداوند منان و برنامه ریزی‌های لازم با بهره مندی از ظرفیت‌های فدراسیون، باشگاهی، هیئت‌های استانی و مشارکت و همفکری با متخصصین و دست اندرکاران ورزش مفرح و ملی مذهبی تیراندازی با کمان در تحقق اهداف مشروح موفق باشید.

همچنین اولین جلسه کمیته تیم‌های ملی پایه با حضور رئیس فدراسیون، رئیس کمیته، مربیان تیم‌های ملی و رئیس سازمان تیم‌های ملی تشکیل شد. در این جلسه حاضرین در ارتباط با فعالیت‌های کمیته، برنامه‌های آتی، نحوه انتخاب مربیان تیم های ملی و برگزاری مسابقه انتخابی تیم‌های ملی در رده‌های پایه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شایان ذکر است که کمیته تیم‌های ملی پایه با اهداف زیر تشکیل شده است:

برنامه ریزی و تدوین فرآیندی موثر و کارآمد برای انتخاب تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان

پشتوانه سازی سیستماتیک برای تقویت تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان

ارایه برنامه به هیئت‌های استانی برای توسعه تیراندازی باکمان در بین نونهالان و نوجوانان

تهیه و تنظیم تقویم فعالیت‌ها در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت

برنامه ریزی برای حضور موثر و منظم تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان در مسابقات برون مرزی

برنامه ریزی برای تشکیل اردوی آمادگی تیم‌های ملی پایه

تگ ها


تیر اندازی