ملی پوشان انگلیسی کجا به دنیا آمده اند؟!

در این ویدئو خواهیم دید که هر یک از بازیکنان انگلیسی در کدام منطقه از انگلستان به دنیا آمده اند ......

در این ویدئو خواهیم دید که هر یک از بازیکنان انگلیسی در کدام منطقه از انگلستان به دنیا آمده اند. در این بین شمال غرب انگلستان با 278 بازیکن بیشترین ملی پوشان را در اختیار داشته است.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال