ملی پوشان در صورت قهرمانی از رفتن به خدمت معاف می شوند؟

مسئولان ورزش امیدوارند با دستور مقام معظم رهبری، ملی‌پوشان سرباز تیم ملی فوتبال در صورت قهرمانی در جام ملت‌ها از بند سرباز قهرمان استفاده کنند....

مسئولان ورزش امیدوارند با دستور مقام معظم رهبری، ملی‌پوشان سرباز تیم ملی فوتبال در صورت قهرمانی در جام ملت‌ها از بند سرباز قهرمان استفاده کنند.

به گزارش مدال، طبق قانون فقط قهرمانی در بازی‌های آسیایی و مدال‌آوری در المپیک برای ورزشکاران پوئن معاف شدن از سربازی را به همراه دارد و تا مجلس این قانون را تغییر ندهد، نه تیم ملی بابت قهرمانی احتمالی در جام ملت‌های آسیا شامل طرح سرباز قهرمان می‌شود و نه سایر ورزشکاران می‌توانند با قهرمانی در جهان به این پوئن برسند، اما مسئولان ورزش امیدوارند با دستور مقام معظم رهبری، ملی‌پوشان سرباز تیم ملی فوتبال در صورت قهرمانی در جام ملت‌ها از بند سرباز قهرمان استفاده کنند. این هم می‌تواند پاداش معنوی ملی‌پوشان باشد.