مناظره کریمی و ساکت/ ماجرای لخت کردن بازیکنان تیم ملی جوانان در فرودگاه!

......

مناظره کریمی و ساکت/ ماجرای لخت کردن بازیکنان تیم ملی جوانان در فرودگاه!

تگ ها


حواشی علی کریمی فوتبال