منتخبی از برترین نمایش‌های پارکوری در ماه ژوئن

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از زیباترین و هیجانانگیزترین نمایشهای پارکوری از برترینهای جهان در ماه ژوئن ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از زیباترین و هیجان‌‌انگیزترین نمایش‌های پارکوری از برترین‌های جهان در ماه ژوئن.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس