منتخبی از حرکات نمایشی و مهیج اسکیت(دوبله)

ویدیویی زیبا و مهیج از چند اسکیت سوار خیابانی که حرکات نمایشی و پیچیده اسکیت را به ظرافت هر چه تمام تر اجرا می کنند ......

ویدیویی زیبا و مهیج از چند اسکیت سوار خیابانی که حرکات نمایشی و پیچیده اسکیت را به ظرافت هر چه تمام تر اجرا می کنند. این ویدیو را از دست ندهید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس