منتخبی از گل‌های پرسپولیس به تیم‌های ازبکستانی/ویدیو

در آستانه بازی پرسپولیس و پاختاکور نگاهی داریم به منتخبی از گل های پرسپولیس به تیم های ازبکستانی....

در آستانه بازی پرسپولیس و پاختاکور نگاهی داریم به منتخبی از گل های پرسپولیس به تیم های ازبکستانی.