منتخب بهترین لحظات «موتو جی پی» اسپانیا 2017

دنی پدروسا موتورسوار اسپانیایی و جوان هوندا موفق شد در سه هزارمین مسابقه موتو جی پی عنوان قهرمانی را ازان خود کند ......

دنی پدروسا موتورسوار اسپانیایی و جوان هوندا موفق شد در سه هزارمین مسابقه موتو جی پی عنوان قهرمانی را ازان خود کند.