منتخب تمرینات پیش‌فصل اینتر

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظاتی منتخب از تمرینات پیش از فصل تیم اینتر با حضور بازیکنان سرشناس این تیم ......

در این ویدیو نگاهی داریم به لحظاتی منتخب از تمرینات پیش از فصل تیم اینتر با حضور بازیکنان سرشناس این تیم.