منتخب حرکات تکنیکی برتر بازیکنان فوتبال در فصل ۱۹-۲۰۱۸ /ویدیو

بهترین تکنیک های بازیکنان فوتبال در فصل ۱۹-۲۰۱۸ که موجب تحقیر حریف شده است را مشاهده می کنید...

به گزارش مدال، گاهی تکنیک فراوان شما، خواسته یا ناخواسته باعث تحقیر حریف شما می گردد و او را در موقعیتی نامناسب قرار می دهد. بهترین تکنیک های بازیکنان فوتبال در فصل ۱۹-۲۰۱۸ که موجب تحقیر حریف شده است را در این ویدیو مشاهده خواهید کرد

تگ ها


ویدیو ویدئو تکنیک رونالدو