منتخب حرکات پارکوری در شهر سیاتل

تیمهای پارکور تایدال و فرنگ در شهر سیاتل جمع شدند تا مجموعهای از پرشها و حرکات تکنیکی دیدنی را به نمایش بگذارند ......

تیم‌های پارکور تایدال و فرنگ در شهر سیاتل جمع شدند تا مجموعه‌ای از پرش‌ها و حرکات تکنیکی دیدنی را به نمایش بگذارند. در این ویدیو با این دو تیم همراه می‌شویم تا شگردهای نمایشی آن‌ها را از نزدیک ببینیم. از هنرنمایی این ورزشکاران صاحب نام لذت ببرید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس