منتخب خوشحالی های پس از گل از توپ جمع کن ها

خوشحالی های پس از گل و اشک ها و لبخندهایش یکی از دلایلی است که فوتبال را به زیباترین ورزش دنیا تبدیل کرده است ......

خوشحالی های پس از گل و اشک ها و لبخندهایش یکی از دلایلی است که فوتبال را به زیباترین ورزش دنیا تبدیل کرده است. لحظات دیدنی از خوشحالی کودک و نوجوانانِ توپ جمع کن را با هم میبینیم.

تگ ها


فوتبال