منتخب ضربات آزاد در PES2019

منتخبی از زیباترین و تکنیکیترین ضربات آزاد در جدیدترین نسخه از بازی PES را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از زیباترین و تکنیکی‌ترین ضربات آزاد در جدیدترین نسخه از بازی PES را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


گیم فوتبال