منتخب مسابقات جی‌تی ژاپن

در این ویدیو نگاهی درایم به صحنههایی منتخب از مسابقات اتومبیلرانی جیتی ژاپن که در پیست فوجی برگزار میشود ......

در این ویدیو نگاهی درایم به صحنه‌هایی منتخب از مسابقات اتومبیلرانی جی‌تی ژاپن که در پیست فوجی برگزار می‌شود.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس