منتخب گل‌های روی ضربات سر در بوندسلیگا 18-2017

در این ویدیو مروری داریم بر منتخبی از برترین گلهای به ثمر رسیده روی ضربات سر در رقابتهای بوندسلیگا در فصل 18-2017 ......

در این ویدیو مروری داریم بر منتخبی از برترین گل‌های به ثمر رسیده روی ضربات سر در رقابت‌های بوندسلیگا در فصل 18-2017.