منتخب گل‌ها و حرکات تکنیکی در FIFA 19

منتخبی از زیباترین گلها و برترین حرکات تکنیکی در حدیدترین نسخه از بازی FIFA را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از زیباترین گل‌ها و برترین حرکات تکنیکی در حدیدترین نسخه از بازی FIFA  را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


گیم فیفا 19 فوتبال