منتخب گل‌ها و حرکات تکنیکی فیلیپ کوتینیو در فیفا18

با تمام شدن جریان انتقال کوتینیو به بارسا نگاهی داریم به گلها و حرکات تکنیکی کاربران فیفا با این بازیکن در پیراهن بارسلونا ......

با تمام شدن جریان انتقال کوتینیو به بارسا نگاهی داریم به گل‌ها و حرکات تکنیکی کاربران فیفا با این بازیکن در پیراهن بارسلونا.

تگ ها


گیم فیلیپه کوتینیو بارسلونا لالیگا فوتبال