منتقدان چلوکبابی و تحمیل بازیکن به کی روش

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی ، آنهایی امروز برای تیم ملی دل می سوزانند که تنها هدفشان از این کار یک سفر مجانی همراه با تیم ملی است! قیمتشان بیشتر از این هم نیست ......

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی ، آنهایی امروز برای تیم ملی دل می سوزانند که تنها هدفشان از این کار یک سفر مجانی همراه با تیم ملی است!
قیمتشان بیشتر از این هم نیست ...

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی ، آنهایی امروز برای تیم ملی دل می سوزانند که تنها هدفشان از این کار یک سفر مجانی همراه با تیم ملی است!
قیمتشان بیشتر از این هم نیست. آنها که به قول خودشان می خواهند به تیم ملی کمک کنند خیلی تابلو از بازیکنی حمایت کردند که کی روش او را دیگر دعوت نمی کند.
تازه برای کی روش تعیین تکلیف کرده اند که چرا با دعوت آن بازیکن کاری نمی کند تا او همراه با دیگران در جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه شریک باشد!
جل الخالق! هم بازیکن را دعوت می کنند. هم برنامه ریزی می کنند. هم ماجرای جشن صعود را از پیش تعریف می کنند.
مانده ایم اینها سرمربی تیم ملی هستند یا کارلوس کی روش؟ بیچاره ها حتما هدفشان خیر است.
این منتقدان چلوکبابی که 4 سیخ کوبیده و گوجه اضافی را یک جا می بلعند و سیر هم نمی شوند هدفشان فقط خدمت به تیم ملی است.
می گویید نه؟ از داریوش مصطفوی و اصغر شرفی سوال کنید به شما خواهند گفت اینها چه کسانی هستند!