مندی در رادار بارسا

رسانه های اسپانیا از تمایل بارسا به جذب بازیکن لیون خبر دادند. به گزارش خبرنگار مدال، MD گزارش داد که؛ بارسا ......

رسانه های اسپانیا از تمایل بارسا به جذب بازیکن لیون خبر دادند.
به گزارش خبرنگار مدال، MD گزارش داد که؛
بارسا می خواهد مندی بازیکن 23 ساله باشگاه لیون را به عنوان ذخیره آلبا به خدمت بگیرد.

تگ ها


لیون لوشامپیونه فرانسه فوتبال