منشا بخاطر دربی نیمکت نشین شد

یاغی جدید سرخابی ها بازی پیش از دربی را با دستور شفر روی نیمکت نشست....

یاغی جدید سرخابی ها بازی پیش از دربی را با دستور شفر روی نیمکت نشست.

به گزارش مدال،وینفرد شفر بخاطر برخورداری از منشا و اسماعیلی فر در دربی به آنها استراحت داده است و بدین ترتیب نفراتی چون تبریزی و محسن کریمی که نیمکت نشین شده اند این فرصت را یافته‌اند تا در ترکیب اصلی خودی نشان دهند.ایا تبریزی که در وینگر بهتر از نوک حمله کارایی دارد امروز به عنوان مهاجم نوک  از این فرصت استفاده خواهد کرد؟ آیا منشا در دربی ستاره استقلال خواهد بود؟