منشا همچنان ناکام در گلزنی!

در حالی که مامه تیام در آسیا 4گل برای استقلال زده منشا همچنان در گلزنی ناکام است وانگار راه دروازه ها را گم کرده است ......

در حالی که مامه تیام در آسیا 4گل برای استقلال زده منشا همچنان در گلزنی ناکام است وانگار راه دروازه ها را گم کرده است
البته در بازی با سایپا فرصت های زیادی در اختیار منشا قرار نگرفت ولی او باز هم در میدان سردر گم بود و نتوانست کار خاصی انجام دهد.
با رفتن طارمی پرسپولیس در خط حمله کمبود نفر دارد و حتی علیپور 18گله هم آن علیپور چند ماه قبل نیست

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس AFC Champions League فوتبال