منصوریان: بازیکنانم برای آبرو خانواده‌شان بازی کردند

در شرایطی که آلومینیوم تیم قوی تری نسبت به نفت به نظر می‌آمد اما میزبان با سه گل فاتح این مسابقه حساس شد‌....

تگ ها


صنعت نفت آبادان علیرضا منصوریان