منصوری از سرمربیگری تیم ملی جودو کناره گیری کرد

پس از پایان انتخابات و پیروزی میراسماعیلی، محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودو از سمتش استعفا کرد....

پس از پایان انتخابات و پیروزی میراسماعیلی، محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودو از سمتش استعفا کرد.

به گزارش مدال، منصوری طی 2 سال پیش و در دوره ریاست درخشان به این سمت منصوب شد و پس از ریاست میراسماعیلی، تصمیم گرفت از سمت خود کناره گیری کند.