مهارت های برنادسکی ؛ به بهانه پیوستن به یوونتوس

فدریکو برناردسکی 23 ساله، با رقم 40 میلیون یوروبه یوونتوس پیوستو فصل آینده پیراهن این باشگاه را به تن خواهد کرد ......

فدریکو برناردسکی 23 ساله، با رقم 40 میلیون یورو به یوونتوس پیوست و فصل آینده پیراهن این باشگاه را به تن خواهد کرد.

به این مناست در این ویدئو مهارت ها و گل های او را مرور می کنیم.

تگ ها


یوونتوس فوتبال